Specialist Piete Reglementate

ASF Romania recruteaza Specialist Piete Reglementate

asf_yopmail.com_u24t
Valabil pana la: 2018-01-15

Compania ASF Romania Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2017-07-18
Posturi disponibile 1 Data limita 2018-01-15

Atributiile si Responsabilitatile Principale ale Postului:
- Urmareste respectarea de catre emitenti a obligatiilor de raportare periodica, solicita completarea acestora si propune adoptarea de masuri corespunzatoare in cazul nerespectarii prevederilor legale;
- Monitorizeaza conformitatea situatiilor financiare ale emitentilor de pe piata reglementata cu cadrul contabil existent (IFRS) si solicita completarea acestora;
- Primeste si analizeaza rapoartele intocmite de auditorii financiari;
- Solicita in scris auditorilor financiari ai societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau ai societatilor ce ofera valori mobiliare publicului sau care solicita admiterea la tranzactionare sa furnizeze toate informatiile necesare;
- Sesizeaza Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si solicita adoptarea masurilor corespunzatoare, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru deficientele semnificative constatate in activitatea profesionala desfasurata de un auditor financiar;
- Urmareste respectarea de catre emitentii de pe piata reglementata a obligatiei privind intocmirea rapoartelor semestriale de audit in care se analizeaza tranzactiile cu parti implicate care depasesc 50.000 euro;
- Analizeaza si transmite spre publicare in Buletinul A.S.F. rapoartele suplimentare ale auditorilor;
- Publica deciziile selectate conform procedurilor in baza de date ESMA si/sau IOSCO;
- Reprezinta A.S.F. la reuniunile ESMA si/sau IOSCO;
- Solutioneaza (analizeaza si dispune masurile care se impun) aspectele sesizate de catre actionari/investitori/emitenti/persoane relevante receptionate in cadrul serviciului, colaboreaza cu celelalte structuri de specialitate prin intocmirea de analize/materiale comune, intocmeste si transmite puncte de vedere cu privire la operatiunile derulate de emitentii de valori mobiliare.

Cerinte Pentru Ocuparea Postului:


Studii si experienta:
- Studii superioare economice, absolvite cu diploma de licenta;
- Expert contabil (membru ACCA, CECCAR sau al altui organism profesional de specialitate similar din cadrul UE);
- Membru CAFR - reprezinta avantaj;
- Experienta de specialitate de minimum 3 ani in domeniul financiar contabil si/sau audit;
- Cunostinte de legislatie specifica pietei de capital;
- Cunostinte IFRS si reglementari contabile (RAS) la nivel ridicat;
- Cunostinte MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) la nivel avansat;
- Cunostinte de limba engleza la nivel avansat.

Competente organizationale:
- Orientare catre rezultate;
- Munca in echipa;
- Creativitate si inovatie;
- Etica si integritate;
- Intelegere si tact organizational.

Dosarele de candidatura complete (conform cerintelor regasite pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara la sectiunea Cariere - asfromania.ro), se transmit electronic la adresa cariere@asfromania.ro  printr-un singur mesaj care sa cuprinda toate documentele solicitate, scanate si salvate in format .pdf, iar subiectul mesajului trebuie sa contina denumirea postului mentionat in titlul anuntului.
Termen limita de depunere a candidaturilor: 15 ianuarie 2018

Trebuie sa fii logat pentru a aplica