Inspectori Constatori Daune (persoane fizice autorizate)

ERGO Asigurari S.A recruteaza Inspectori Constatori Daune (persoane fizice autorizate)

ergo_yopmail.com_ZY2T
Valabil pana la: 2017-04-30

Compania ERGO Asigurari S.A Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2017-04-10
Posturi disponibile 1 Data limita 2017-04-30

Cerinte minime:
- Cunostinte si aptitudini necesare pentru constatarea daunelor (culegerea informatiilor si documentelor aplicabile, fotografierea avariilor si locatiilor aferente evenimentelor produse, in functie de caz, propunerea solutiilor tehnologice pentru aducerea bunului la starea anterioara producerii evenimentului, estimarea initiala a costurilor implicate, etc.);
- Cunoasterea prevederilor aplicabile din legislatia generala (mai ales in privinta protectiei consumatorilor), specifica domeniului (rutiera pentru auto, de exemplu) si specifica asigurarilor;
- Experienta profesionala de cel putin 1 (un) an in domeniul constatarii daunelor;
- Spirit organizatoric, pentru intocmirea fizica si electronica a dosarelor de dauna;
- Inregistrare in Registrul specialistilor in constatarea daunelor (ASF), dupa infiintare;
- Studii superioare de profil tehnic sau calificari tehnice, atestate cu diploma/diplome;
- Specializare profesionala (auto, constructii, instalatii, etc.) atestata cu certificat(e);
- Cunoasterea modului de utilizare a sistemelor informatice de evaluare a costurilor in baza informatiilor furnizate de producatorii / importatorii de vehicule, astel incât solutiile tehnice sa fie in conformitate cu normativele specifice si recomandarile acestora;
- Cunoasterea tehnologiilor de reparatii specific, utilizate in diverse procese de reparatii, si insusirea permanenta de cunostinte privind noile tehnologii materiale aparute in piata;
- Abilitati de comunicare verbala si non-verbala si capacitate de analizare si solutionare;
- Integritate, demnitate, obiectivitate, amabilitate, discretie, vigilenta si disponibilitate.

Responsabilitati principale:
- Verificarea calitatii de asigurat (sau imputernicit al acestuia) a solicitantilor de constatari;
- Asistarea persoanelor care notifica evenimente, in scopul culegerii declaratiilor aferente;
- Verificarea documentelor prezentate pentru constatarea prejudiciului si solicitarea de documente si/sau date suplimentare pentru completarea dosarului de dauna;
- Fotografierea avariilor si locatiilor aferente producerii evenimentelor, in functie de caz;
- Consemnarea daunelor constatate in procesele-verbale specifice (DIR pentru auto);
- Propunerea solutiilor tehnologice (inlocuire sau reparare, cu specificarea timpului alocat, si/sau vopsire) necesare pentru aducerea bunului la starea anterioara evenimentului;
- Intocmirea si gestionarea dosarelor de dauna, in format fizic si electronic;
- Stabilirea rezervei de dauna initiala, conform prevederilor specifice in vigoare;
- Transmiterea de recomandari referitoare la necesitatea efectuarii unor investigatii cu privire la locatia sau dinamica producerii evenimentului notificat, in functie de caz;
- Colaborarea cu specialisti desemnati pentru stabilirea cauzelor si imprejurarilor;
- Utilizarea aplicatiilor informatice puse la dispozitie pentru evaluarea costurilor;
- Furnizarea voluntara si la cerere de informatii corecte, complete, exacte si clare;
- Evitarea conflictelor (inclusiv de interese) ce ar putea rezulta din activitatea desfasurata.
- Respectarea termenelor legale si stabilite si pastrarea confidentialitatii depline a datelor.

In cazul in care indepliniti criteriile mentionate mai sus si doriti sa colaborati cu un puternic grup multinational, va rugam sa transmiteti aplicatia dvs. (codata corespunzator- ICD), prin e-mail, la hr@ergo.ro.

Trebuie sa fii logat pentru a aplica