Specialist Reglementari Contabile

ASF Romania recruteaza Specialist Reglementari Contabile

asf_yopmail.com_u24t
Valabil pana la: 2017-04-30

Compania ASF Romania Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2017-04-04
Posturi disponibile 1 Data limita 2017-04-30

Atributiile si responsabilitatile principale ale postului:
- Transpune in legislatia nationala directivele Uniunii Europene din domeniul asigurarilor/reasigurarilor si participa la procesul de notificare catre institutiile de resort cu privire la masurile luate pentru transpunerea acestora, in special cele privind reglementarile contabile;
- Elaboreaza sau contribuie la elaborarea de ghiduri, monografii contabile, proceduri si recomandari conform prevederilor legale si le avizeaza, dupa caz;
- Analizeaza si avizeaza proiectele de acte normative initiate de alte structuri organizatorice si elaboreaza propuneri de modificare si/sau completare a acestora privind aspecte care intra in aria de reglementare a domeniului asigurarilor-reasigurarilor, in special cele privind reglementarile contabile;
- Participa prin desemnare la sedintele Comisiilor tehnice ale Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare (C.C.R.F.), inclusiv ale celor care au ca subiect de dezbatere tratamente/principii rezultate din IFRS pentru situatiile financiare in domeniul financiar si alte domenii si la dezbateri organizate de institutii cu atributii de reglementare in legatura cu domeniul auditului statutar si al profesiei contabile;
- Participa impreuna cu alte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. la verificarea criteriilor de aprobare a firmelor de audit care solicita aprobarea A.S.F. pentru auditarea situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare.

Cerinte pentru ocuparea postului

Studii si experienta:
- Studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta;
- Studii de master/postuniversitare sau absolvirea unor cursuri in domeniul financiar-bancar;
- Experienta de minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare in domeniul financiar-bancar/piata asigurarilor/contabilitate;
- Cunostinte nivel mediu de MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook;
- Cunostinte nivel mediu de limba engleza.

Competente comportamentale (organizationale):
- Orientare catre rezultate;
- Munca in echipa;
- Creativitate si inovatie;
- Etica si integritate;
- Intelegere si tact organizational.

Continutul dosarului de candidatura:
- CV in format Europass;
- Fisa personala candidat care poate fi descarcata de aici;
- Copie a actulu de identitate al candidatului;
- Scrisoare de motivatie.

Reguli de transmitere a dosarelor de candidatura:
- Dosarele de candidatura se transmit electronic la adresa cariere@asfromania.ro printr-un singur mesaj care sa cuprinda toate documentele solicitate, scanate si salvate in format .pdf, iar subiectul mesajului trebuie sa contina denumirea postului mentionat in titlul anuntului.

Aspecte generale privind derularea procesului de recrutare:
- Dosarele de candidatura incomplete sau care au fost transmise dupa data limita de depunere a candidaturilor nu vor fi luate in considerare.

Simpla transmitere a dosarelor de candidatura nu presupune acceptarea automata a candidaturii. Candidatii care se califica sa participe in urmatoarea etapa a procesului de recrutare vor fi informati in termen de 10 zile lucratoare de la incheierea etapei de depunere a dosarelor de candidatura. Cadrul normativ aferent desfasurarii proceselor de recrutare si selectie este Politica de recrutare si selectie a personalului in ASF.

Date de contact:
cariere@asfromania.ro
021.659.63.16

Trebuie sa fii logat pentru a aplica