Sef serviciu

ASF Romania recruteaza Sef serviciu

asf_yopmail.com_u24t
Valabil pana la: 2016-08-16

Compania ASF Romania Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2016-08-01
Posturi disponibile 1 Data limita 2016-08-16

Serviciul: Autorizare Avizare
Directia: Reglementare Autorizare/ SAR

Responsabilitati Principale:

- coordoneaza procesul privind analizarea si formularea propuneri privind soluționarea solicitarilor transmise de societațile de asigurare si/sau reasigurare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare si vehiculele investiționale, cu privire la obținerea avizului prealabil si/sau a autorizației de funcționare, precum si cu privire la aprobarea modificarilor documentelor sau condițiilor in baza carora au fost autorizate, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare;
- coordoneaza procesul privind verificarea si analizarea documentelor depuse pentru obținerea aprobarii persoanelor care conduc efectiv societatea/persoanelor semnificative, aprobarii intenției de a deveni acționar semnificativ direct sau indirect, aprobarii acționarilor direcți sau indirecți semnificativi, precum si a avizarii auditorilor IT externi si a auditorilor financiari;
- analizeaza, in colaborare cu alte structuri organizatorice si propune spre aprobare valoarea elementelor fondurilor proprii auxiliare, inclusa in valoarea totala a fondurilor proprii;
- evalueaza si emite recomandari privind anumite politici care compun sistemul de guvernanța;
- coordoneaza procesul privind evaluarea, prin controlul permanent pe baza de documente, modul de indeplinire de catre acționari, societați si persoanele din conducerea acestora a condițiilor si cerințelor prevederilor legale in baza carora s-a acordat statutul de acționar, autorizația de funcționare si aprobarea pentru ocuparea unui post, cu accent deosebit pe riscul reputațional;
- verifica, in colaborare cu alte direcții, nivelul de respectare a principiilor prudențiale de catre societațile care isi asuma angajamentul sau subscriu riscuri in alt stat membru si transmite/primeste notificari catre/de la autoritați competente din alte state membre, urmare a avizarii extinderii activitații societaților de asigurare s/sau reasigurare, respectiv brokerilor de asigurare si/sau reasigurare pe teritoriul statelor membre in baza dreptului de stabilire sau in baza libertații de a presta servicii;
- se asigura de furnizarea catre alte autoritați de supraveghere, la solicitarea acestora sau din proprie inițiativa, de informații relevante, inclusiv opinii sau rezerve privind evaluarea unui proiect de achiziție a unor potențiali achizitori sau a unor persoane din conducere;

Cerinte pentru ocuparea postului:

Studii si experienta:
- studii superioare de lunga durata;
- experiența de minimum 5 ani in domeniul asigurari - reasigurari, brokeraj, elaborare proceduri, acordare avize;

Constituie un avantaj:
- studii economice, juridice, tehnice;
- experiența manageriala de minimum 3 ani;
- cunostințe privind legislația in sectorul asigurarilor;

Competențe funcționale privind:
- Cunoasterea legislației in domeniul financiar;

Competențe comportamentale:
- Organizaționale: orientare catre rezultate, munca in echipa, creativitate si inovație, etica si integritate, ințelegere si tact organizațional.
- Manageriale: Leadership, conducerea echipei; managementul performanței, luarea deciziilor.

Inscrierea se face exclusiv la adresa cariere@asfromania.ro prin depunerea unui dosar de candidatura conform cerințelor si condițiilor menționate pe site-ul A.S.F., respectiv: asfromania.ro/ Despre ASF/ cariere/ posturi disponibile.

TERMEN LIMITA pentru inscriere: 16.08.2016.

Trebuie sa fii logat pentru a aplica