Auditor IT consultant in informatica, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare, Directia Supraveghere si Control, Serviciul Control Entitati Reglementate

ASF Romania recruteaza Auditor IT consultant in informatica, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare, Directia Supraveghere si Control, Serviciul Control Entitati Reglementate

asf_yopmail.com_u24t
Valabil pana la: 2016-04-29

Compania ASF Romania Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2016-04-26
Posturi disponibile 1 Data limita 2016-04-29

Studii si experienta:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- Studii de master/ postuniversitare sau absolvirea unor cursuri de perfectionare in domeniul IT sau in domeniul pietei de capital reprezinta un avantaj;
- Certificat de atestare pentru functia de auditor IT;
- Experienta de specialitate in domeniul IT – audit IT de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare;
- Experienta in domeniul financiar-bancar/ piata de capital reprezinta un avantaj.

Competente functionale/ tehnice privind:
- Managementul riscurilor financiare;
- Managementul riscurilor operationale generate de utilizarea de catre entitatile controlate a tehnologiei informatiei si comunicatiilor, potrivit prevederilor legale incidente;
- Limba engleza nivel mediu;
- MS Office nivel avansat; utilizarea unor soft-uri de profil (ex. softuri specializate in domeniul pietei de capital: Capital Software, Endava, BrokAssist etc.) reprezinta un avantaj.

Competente comportamentale (organizationale):
- Orientare catre rezultate;
- Munca in echipa;
- Creativitate si inovatie;
- Etica si integritate;
- Intelegere si tact organizational.

Atributiile si responsabilitatile principale ale postului:
- Identifica riscurile operationale asociate tehnologiei informatiei si comunicatiilor;
- Participa la desfasurarea actiunilor de control la entitatile reglementate;
- Elaboreaza proceduri interne specifice cu luarea in considerare a mecanismelor de evaluare a riscului;
- Analizeaza datele puse la dispozitie si intocmeste note si procese-verbale de control;
- Inregistreaza, tine evidenta si monitorizeaza implementarea masurilor dispuse in urma activitatii desfasurate;
- Colaboreaza si ofera suport tehnic de specialitate altor structuri din cadrul DSC-SIIF, cu acordul directorului directiei si al sefului de serviciu.

Termenul-limita de depunere a candidaturilor este 29 aprilie 2016. Dosarele de candidatura se transmit electronic la adresa cariere@asfromania.ro.

Pentru mai multe detalii despre concursul de ocupare a acestui post, precum si despre toate documentele care trebuie incluse in dosarul de candidatura, accesati site-ul asfromania.ro.

Trebuie sa fii logat pentru a aplica