Specialist Control Risc

EximAsig recruteaza Specialist Control Risc

eximasig_yopmail.com_29ct
Valabil pana la: 2016-04-08

Compania EximAsig Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2016-03-15
Posturi disponibile 1 Data limita 2016-04-08

Descriere cerinte post:
- Dezvolta politica de management al riscurilor in cadrul companiei;
- Aliniaza politica si procedurile companiei de management al riscurilor la standardele cerute de normele legale;
- Raspunde de identificarea, prevenirea aparitiei riscurilor si analizarea problemelor observate;
- Organizeaza sistemul intern de management al riscului, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
- Elaboreaza normele interne, manuale si proceduri, strategia si politicile de administrare a riscurilor semnificative;
- Elaboreaza sistemul de proceduri de autorizare a operatiunilor afectate de riscuri, sistemului de stabilire a limitelor expunerii la risc si de monitorizare a acestora, care sa reflecte profilul de risc ales si care sa fie in conformitate cu legislatia si cu reglementarile in vigoare;
- Analizeaza profilul de risc, inclusiv pentru activitatile externalizate, dupa caz, prin evaluari cantitative si calitative in vederea adoptarii unor metodologii de masurare a expunerii la risc, inclusiv sisteme de determinare a pierderii maxime posibile, unde este cazul si elaboreaza proceduri de management al riscurilor asociate activitatilor externalizate de catre societate, daca este cazul;
- Identifica si evalueaza riscurile semnificative la care este supusa societatea, luand in considerare factorii interni si externi care actioneaza si elaboreaza programe de evitare, prevenire si reducere a acestora;
- Prezinta conducerii executive situatia riscurilor controlabile si necontrolabile in vederea luarii deciziilor de asumare integrala, de reducere prin proceduri de control, de acceptare, de eliminare sau reducere a nivelului activitatilor afectate de riscurile respective;
- Coordoneaza efectuarea testelor de stres si analizelor necesare pentru a oferi Consiliului de Supraveghere informatiile necesare pentru revizuirea si imbunatatirea politicii de gestiune a riscurilor, liniilor operative si limitelor de expunere fixate;
- Participa la elaborarea de tehnici si modele de management al activelor si al obligatiilor, fundamentala pentru o corecta intelegere si gestiune a expunerii la risc, care poate sa derive din lipsa unui echilibru intre partea de active si cea de obligatii;
- Contribuie la definirea metodologiei de masurare a riscurilor si la efectuarea analizelor de stres;
- Avizeaza fluxurile informationale necesare pentru asigurarea controlului operativ al expunerilor la risc si ia masuri imediate pentru corectarea acestora;
- Intocmeste informari, analize, situatii, rapoarte periodice si anuale pentru Directorat, Consiliul de Supraveghere si Comitetul de Management al Riscului ale Societatii;
- Intocmeste informari, analize, situatii, rapoarte atat periodice cat si la solicitarea conducerii societatii ori a altor institutii, autoritati si organizatii, dupa caz;
- Evalueaza si cuantifica riscurile pentru produsele din nomenclatorul Societatii;
- Monitorizeaza riscurile operationale, de plasament precum si a altor categorii de riscuri si elaboreaza programe adecvate pentru limitarea acestor riscuri, precum si performantele operationale si financiare.

Profilul candidatului ideal:
- Minim 3 ani experienta relevanta pentru atributiile pe care urmeaza a le exercita;
- Respecta cerintele privind buna reputatie si integritatea, neexistand motive obiective si demonstrabile care determina indoieli rezonabile in acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate;
- Studii superioare in domeniul economic;
- Absolvirea unor specializari in domenii conexe;
- Gandire analitica;
- Capacitate de concentrare si sinteza;
- Capacitate de organizare, eficienta gestionare a timpului si incadrarea in termenele acordate;
- Dinamic, devotat si muncitor;
- Capabil sa-si asume in timp responsabilitati;
- Cunoasterea limbii engleze reprezinta un avantaj.

Mentionam ca adresa pe care vom primi CV-urile va fi irina.ciuca@eximasig.ro, iar data limita pana la care le vom putea primi este 08.04.2016.


Trebuie sa fii logat pentru a aplica