Expert Conformitate

EximAsig recruteaza Expert Conformitate

eximasig_yopmail.com_29ct
Valabil pana la: 2016-04-08

Compania EximAsig Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2016-03-15
Posturi disponibile 1 Data limita 2016-04-08

Descriere cerinte post:
- Sprijinirea conducerii societatii in vederea conformarii societatii cu legislatia specifica in domeniul asigurarilor si stabilirea si mentinerea unui sistem de control efectiv;
- Indeplinirea programul de control intern anual aprobat;
- Monitorizarea si coordonarea activitatii privind combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
- Asigura conformitatea activitatii societatii cu reglementarile legale in vigoare, politica si procedurile societatii;
- Asista structura de conducere si structurile interne prin oferirea de consultanta si training privind conformitatea activitatii desfasurate cu prevederile cadrului de reglementare, regulile, standardele si codurile de conduita aplicabile in domeniul asigurarilor;
- Identifica modificarile legislative cu impact asupra activitatii societatii si informeaza structurile functionale cu privire la aplicarea acestora;
- Avizeaza pentru conformitate normele si reglementarile interne nou elaborate, inclusiv in cazul dezvoltarii de noi produse si servicii de asigurari, cu legile, regulile si standardele aplicabile in domeniu;
- Verifica respectarea documentelor normative ale societatii si a legislatiei in vigoare in activitatea desfasurata de structurile interne;
- Investigheaza situatiile de neconformitate semnificative, atat din proprie initiativa cat si la solicitarea conducerii societatii;
- Elaboreaza si pune in aplicare Planul Anual de Control, dupa aprobarea acestuia de conducerea societatii;
- Elaboreaza Codul Etic la nivelul societatii care sa defineasca reguli comportamentale, de disciplina si situatii de potentiale conflicte de interese si sa prevada actiuni corective adecvate, in cazul in care acesta este incalcat;
- Monitorizeaza respectarea prevederilor codului etic de catre personalul societatii, privind regulile comportamentale si de disciplina;
- Monitorizeaza conflictele de interese in societate si efectueaza investigatii, dupa caz, in conformitate cu politica de administrare a conflictelor de interese;
- Ofera sprijin/ consultanta conducerii societatii in cazul unor nereguli, actiuni ilicite sau incalcari ale Codului Etic comise de salariati (ex: deturnarea de resurse, fie acestea fizice, financiare sau informationale);
- Investigheaza, analizeaza, verifica si documenteaza fraudele interne sau externe, deficiente operationale, etc.;
- Emite recomandari in vederea stabilirii sau imbunatatirii masurilor de control potrivite din punct de vedere al costurilor si menite sa contribuie la diminuarea posibilelor riscuri manageriale generatoare de fraude;
- Verifica, in cadrul controlului ulterior, modul de efectuare a controalelor manageriale in cadrul structurilor, inclusiv modul de acordare a aprobarilor si autorizarilor, in cazul operatiunilor ce depasesc anumite limite de sume;
- Informeaza periodic Directoratul si/ sau Consiliul de Supraveghere, dupa caz, cu privire la rezultatele activitatilor de control in urma carora au fost identificate deficiente si propune solutii de inlaturare a acestora;
- Monitorizeaza modul de indeplinire a masurilor aprobate de conducerea societatii pentru inlaturarea deficientelor sesizate si implementarea solutiilor propuse;
- Elaboreaza si verifica modul de respectare a politicilor si procedurilor si a mecanismelor adecvate in materie de cunoastere a clientului, de raportare, pastrare a evidentelor, control intern, pentru a preveni si impiedica implicarea in operatiuni suspecte de spalare de bani si finantare a actelor de terorism;
- Asigura instruirea corespunzatoare a personalului societatii cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
- Elaboreaza reglementarile interne in domeniul conformitatii, controlului intern si AML/CFT/KYC;
- Realizeaza actiunile necesare in vederea respectarii legislatiei si reglementarilor interne in domeniul AML/CFT (ex: intocmirea raportarilor obligatorii);
- Solicita revizuirea procedurilor si/ sau normelor interne aplicabile, de cate ori intervine o modificare a legislatiei specifice, precum si in functie de identificarea unor noi riscuri;
- Asigura crearea unei culturi organizationale privind conformarea societatii cu cadrul de reglementare, normele si standardele aferente domeniului asigurarilor;
- Realizeaza actiuni de instruire si educare a personalului societatii privind conformitatea;
- Intocmeste raportari/ comunicari in conformitate cu reglementarile interne.

Profilul candidatului ideal:
- Minim 3 ani experienta relevanta pentru atributiile pe care urmeaza a le exercita;
- Respecta cerintele privind buna reputatie si integritatea, neexistand motive obiective si demonstrabile care determina indoieli rezonabile in acest sens, pentru ultimii 10 ani de activitate;
- Studii superioare in domeniul economic;
- Absolvirea unei forme de pregatire specializata in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
- Absolvirea unor specializari in domenii conexe;
- Gandire analitica;
- Capacitate de concentrare si sinteza;
- Capacitate de organizare, eficienta gestionare a timpului si incadrarea in termenele acordate;
- Dinamic, devotat si muncitor;
- Capabil sa-si asume in timp responsabilitati;
- Cunoasterea limbii engleze reprezinta un avantaj.

Mentionam ca adresa pe care vom primi CV-urile va fi irina.ciuca@eximasig.ro, iar data limita pana la care le vom putea primi este 08.04.2016.

Trebuie sa fii logat pentru a aplica