Director General

Fondul de Garantare a Asiguratilor recruteaza Director General

fga_yopmail.com_3wr3
Valabil pana la: 2016-03-14

Compania Fondul de Garantare a Asiguratilor Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2016-03-03
Posturi disponibile 1 Data limita 2016-03-14

Descriere:
- Indeplineste atributiile date in aplicarea prevederilor legale ori date in sarcina sa de Consiliul de administratie al Fondului sau de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara;
- Reprezinta Fondul in raporturile cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu asiguratorii, cu institutiile de credit, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu alte persoane fizice si juridice, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale.

Conditiile generale privind cerintele pentru ocuparea postului, precum si continutul dosarului de candidatura, pot fi accesate aici.

Cerinte specifice:

Studii: Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic/ juridic/ tehnic sau, pentru absolventii sistemului Bologna, diploma de licenta trebuie insotita de diploma de master.
Conform Legii nr. 1/2011 privind educatia nationala, absolvind studii superioare de lunga durata in perioada anterioara aplicarii sistemului Bologna, diploma de licenta este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitatea absolvita.

Pregatire complementara (cursuri de specializare): Studii postuniversitare/ doctorat / (E)MBA sau absolvirea cu diploma a unor cursuri de specialitate in domeniul managementului (nu se iau in considerare cursurile \"in-house\").

Experienta si competente:
- Experienta manageriala: minimum 7 ani pe posturi de conducere in domeniul financiar bancar/ asigurari/ pensii private/ piata de capital sau in institutii de supraveghere a acestor domenii. Experienta pe pozitii de conducere executiva in domeniul asigurarilor reprezinta un avantaj.
- Experienta de specialitate: minimum 9 ani pe posturi cu studii superioare in domeniul financiar bancar/ asigurari/ pensii private/ piata de capital sau in institutii de supraveghere a acestor domenii.
- Experienta relevanta: Sa dispuna de experienta profesionala adecvata naturii, intinderii si complexitatii activitatii F.G.A. Candidatii declarati eligibili pentru interviul socio-profesional vor prezenta in scris si vor sustine in fata Comisiei de Concurs, succint, o prezentare privind viziunea candidatului asupra activitatii F.G.A., in actualul cadrul de reglementare legislativa, incident postului vizat de candidat.
- Cunostinte IT la un nivel necesar pentru preformarea atributiilor sale (redactarea documentelor utilizate pentru desfasurarea activitatii, utilizare e-mail, elaborarea si sustinerea de prezentari la conferinte si seminarii); nivelul compentelelor dobandite va fi mentionat in documentele furnizate in dosarul de candidatura.
- Limba engleza - nivel avansat. Competentele pot fi dovedite prin certificate de absolvire a unor cursuri de limba engleza sau dovedind utilizarea limbii engleze in cadrul Interviului Socio-Profesional.

Candidatii interesati pot trimite, pana la data de 14 martie 2016, ora 12:00, dosarul de candidatura la adresa de e-mail resurseumane@fgaromania.ro, subiect: Director General

Trebuie sa fii logat pentru a aplica