Sef Departament Raportari si Metodologie in cadrul Directiei Financiar Contabilitate

EximAsig recruteaza Sef Departament Raportari si Metodologie in cadrul Directiei Financiar Contabilitate

eximasig_yopmail.com_29ct
Valabil pana la: 2016-02-15

Compania EximAsig Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2016-01-12
Posturi disponibile 1 Data limita 2016-02-15

Descriere cerinte post:
- Realizeaza activitatile contabile ale societatii si pregatirea raportarilor financiar-contabile si a altor analize specifice;
- Urmareste indeplinirea obligatiilor fiscale ale societatii;
- Asigura derularea in bune conditii a executiei bugetului de venituri si cheltuieli;
- Participa la intocmirea bugetului general al societatii, informeaza Directoratul si face propuneri de rectificare, dupa caz; analizeaza rationalitatea cheltuielilor angajate in corelare cu bugetul de venituri si cheltuieli si poate solicita explicatii salariatilor societatii privind anumite cheltuieli angajate;
- Asigura organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatii;
- Urmareste respectarea principiilor contabile si evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
- Tine un registru special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurari generale, in conformitate cu prevederile Legii 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor emise in aplicarea legii;
- Analizeaza permanent impactul modificarilor legislative si normative, asigurand respectarea riguroasa a acestora in domeniul propriu de activitate, astfel incat sa fie diminuate efectele negative si maximizate cele pozitive;
- Efectueaza plati, conform imputernicirii primite din partea sefului ierarhic sau conducerii societatii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, in baza unor referate, note, aprobate in prealabil;
- Colaboreaza cu structurile interne care raporteaza lunar situatii referitoare la:
a) prime brute subscrise;
b) prime aferente politelor anulate;
c) rezervele lunare calculate pentru portofoliul de asigurari;
d) cedarile in reasigurare si deconturile de reasigurare, conform contractelor de reasigurare;
e) cheltuielile de achizitie aferente contractelor de asigurare si cheltuielilor de achizitie amanate.
- Organizeaza, coordoneaza si asigura desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de incasari si plati prin casierie;
- Asigura respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, realizandu-se de catre Director controale inopinante ale casieriei, atat sub aspectul existentei faptice a valorilor banesti cat si sub aspectul securitatii acestora;
- Tine contabilitatea in conformitate cu specificul activitatii desfasurate de societate si conform legii contabilitatii si a legislatiei in domeniul asigurarii/reasigurarii;
- Consemneaza corect si la timp orice operatii care afecteaza patrimoniul societatii si inregistreaza cronologic si sistematic in evidenta contabila documentele justificative in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- Asigura inregistrarea corecta pe categorii de cheltuieli si venituri a documentelor contabile;
- Asigura introducerea corecta in sistemul informatic a tuturor documentelor justificative;
- Participa la inventarierea generala a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si ori de cite ori este nevoie;
- Transmite ofiterului de conformitate/sef departament control intern informatii referitoare la transferurile externe in si din conturi si operatiunile cu numerar ce depasesc 15.000 EUR sau asupra carora exista suspiciuni referitoare la spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism indiferent de suma implicata in tranzactie;
- Dispune incetarea operatiunilor de plata in cazul in care exista informatii privind utilizarea sumelor aflate in tranzactie in activitati de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;
- Implementeaza procedurile de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
- Participa la elaborarea cadrului specific de reglementare privind desfasurarea activitatii directiei;
- Dezvolta instrumente si sisteme care sa ofere informatii financiare si operationale de maxima importanta Directoratului si face recomandari privind strategia si operatiunile economico-financiare ale societatii;
- Face recomandari privind strategia si operatiunile economico-financiare ale societatii;
- Analizeaza permanent impactul modificarilor legislative si normative, asigurand respectarea riguroasa a acestora in domeniul propriu de activitate, astfel incat sa fie diminuate efectele negative si maximizate cele pozitive;
- Analizeaza si recomanda imbunatatiri ale sistemelor financiare, politicilor si procedurilor societatii, care sa contribuie la cresterea profitabilitatii;
- Asigura elaborarea de studii si analize cu privire la profitabilitatea activitatilor, eficienta utilizarii capitalului de lucru, evolutia acumularilor banesti, a structurii cheltuielilor materiale si a altor indicatori financiari, la solicitarea Directoratului;
- Emite, revizuieste, recomanda si implementeaza politicile si procedurile de control financiar si urmareste respectarea si aplicarea lor la nivelul fiecarei structuri;
- Asigura inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxul de trezorerie;
- Genereaza declaratia lunara privind contributiile sociale individuale lunare si o transmite la ANAF in format electronic cu semnatura digitala, potrivit normelor legale in vigoare;
- Urmareste incadrarea indicatorilor bugetari in limitele aprobate;
- Participa la lucrarile specifice elaborarii situatiilor financiare conform reglementarilor legale;
- Asigura dezvoltarea si mentinerea unui sistem integrat de raportare financiara si prudentiala;
- Intocmeste raportarile financiare si prudentiale si le transmite A.S.F., Ministerului Finantelor Publice si structurilor interne, dupa caz;
- Intocmeste declaratiile fiscale;
- Participa la indeplinirea obligatiilor fiscale ale societatii; efectueaza in termen propunerile de plata a obligatiilor fata de bugetul statului si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
- Efectueaza verificari periodice, asigurand calitatea informatiilor cuprinse in rapoartele financiare emise;
- Efectueaza lunar verificarea corectitudinii soldurilor conturilor de creditori si debitori cu datoriile si creantele aferente documentelor justificative;
- Efectueaza prognoze cu privire la performantele asteptate la sfarsitul perioadei de raportare, luand in considerare schimbarile intervenite sau asteptate pe piata asigurarilor interna si internationala;
- Indeplineste in limitele competentei ce-i revin si potrivit postului ocupat, orice alte sarcini transmise de conducerea Companiei.

Profilul candidatului ideal:
- Minim 3 ani experienta in domeniul de specialitate economico-financiar in asigurari;
- Studii superioare in domeniul economic;
- Gandire analitica;
- Capacitate de concentrare si sinteza;
- Capacitate de organizare, eficienta gestionare a timpului si incadrarea in termenele acordate;
- Dinamic, devotat si muncitor;
- Capabil sa-si asume in timp responsabilitati;
- Cunoasterea limbii engleze reprezinta un avantaj.

Mentionam ca adresa pe care vom primi CV-urile va fi irina.ciuca@eximasig.ro, iar data limita pana la care le vom putea primi este 15.02.2016

Trebuie sa fii logat pentru a aplica