Sef Serviciu, Serviciul Supraveghere Intermediari in Asigurari, Directia Supraveghere si Control, Sector Asigurari-Reasigurari

ASF Romania recruteaza Sef Serviciu, Serviciul Supraveghere Intermediari in Asigurari, Directia Supraveghere si Control, Sector Asigurari-Reasigurari

asf_yopmail.com_u24t
Valabil pana la: 2015-05-13

Compania ASF Romania Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2015-05-04
Posturi disponibile 1 Data limita 2015-05-13

Profilul cautat al postului

Candidatul ideal pentru acest post dovedeste experienta solicitata, vorbeste fluent limba engleza si va prezenta urmatoarele comportamente si atitudini:
- Este orientat catre performanta;
- Incurajeaza activ o atitudine colaborativa si de cooperare;
- Este preocupat de imbunatatirea constanta a performantei echipei, stabileste prioritati si planifica activitatea serviciului, concentrandu-se pe eficienta si eficacitate in atingerea obiectivelor;
- Se implica activ in dezvoltarea echipei;
- Pune pe primul loc etica si integritatea profesionala si asigura un climat organizational bazat pe corectitudine si trasparenta.

Atributiile si responsabilitatile principale ale postului:
- Coordoneaza, organizeaza, indruma si controleaza activitatea curenta a serviciului;
- Verifica si analizeaza evolutia indicatorilor privind activitatea de intermediere in asigurari, precum si respectarea prevederilor legale referitoare la continutul si termenul de transmitere a raportarilor de catre brokerii de asigurare-reasigurare si a altor intermediari in asigurari;
- Organizeaza si coordoneaza, sau participa, dupa caz, la desfasurarea actiunilor de control periodic si inopinat la brokerii de asigurare-reasigurare si a altor intermediari in asigurari, conform reglementarilor interne si legislatiei in vigoare;
- Propune sanctiuni/ masuri in vederea remedierii situatiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate si urmareste modul de implementare a masurilor dispuse de A.S.F. brokerilor de asigurare-reasigurare sau a altor intermediari in asigurari;
- Face propuneri pentru redresarea/ imbunatatirea activitatii brokerilor de asigurare-reasigurare sau a altor intermediari in asigurari;
- Organizeaza, coordoneaza si verifica efectuarea colectarii de date si actualizare a fisei brokerilor de asigurare-reasigurare supravegheati si/ sau a grupurilor din care acestea fac parte, din rapoarte anuale, raportari, mass-media, etc.;
- Intocmeste propuneri pentru elaborarea/ modificarea si completarea cadrului de reglementare in sectorul asigurari-reasigurari, in functie de situatiile noi aparute in activitatea specifica serviciului.

Cerinte pentru ocuparea postului

Conditii generale:
- Cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
- Candidatul trebuie sa beneficieze de drepturile cetatenesti;
- Sa fi implinit varsta de 18 ani cel mai tarziu la data depunerii candidaturii;
- Apt din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei; starea de sanatate este atestata pe baza de examen medical de specialitate;
- Sa prezinte garantiile morale necesare exercitarii atributiilor avute in vedere (sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni; sa nu fi desfasurat activitate de politie politica; sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau concediat din motive imputabile salariatului in ultimii 5 ani).
- Indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate solicitate.

Conditii specifice:
- Studii: Studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta de lunga durata;
- Pregatire complementara (cursuri de specializare): Studii postuniversitare/ doctorat si/ sau absolvirea unor cursuri de specialitate in domeniul economic, financiar-bancar, asigurari;
- Experienta de management acumulata: de minimum 3 ani;
- Experienta de specialitate: de minimum 5 ani pe posturi cu studii superioare in domeniul financiar-bancar/ asigurari;
- Limba engleza: nivel avansat;
- Cunostinte operare PC: nivel avansat.

Click aici pentru a descarca documentul integral publicat de ASF, care include regulile de transmitere a dosarelor de candidatura, precum si calendarul activitatilor.

Dosarele de candidatura pot fi depuse pana la data de 13 mai 2015, electronic la adresa cariere@asfromania.ro.

Trebuie sa fii logat pentru a aplica