Sef Compartiment Lichidari Daune Complexe Non Auto, in cadrul Departamentului Non Auto ALLIANZ-TIRIAC

ALLIANZ-TIRIAC recruteaza Sef Compartiment Lichidari Daune Complexe Non Auto, in cadrul Departamentului Non Auto ALLIANZ-TIRIAC

allianz_yopmail.com_cl93
Valabil pana la: 2014-04-25

Compania ALLIANZ-TIRIAC Nivel cariera Peste 3 Ani Exp
Limbi straine engleza
Tip job Full time Data introducerii 2014-04-02
Posturi disponibile 1 Data limita 2014-04-25

Descrierea postului:
- Organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea compartimentului, urmarind indeplinirea corecta si la timp a tuturor sarcinilor primite;
- Repartizeaza personalului dosarele electronice primite in sistemul informatic, precum si sarcinile primite pe alte canale conform cu obiectivele individuale primite;
- Urmareste zilnic solutionarea sarcinilor repartizate in conformitate cu prevederile si termenele stabilite prin conditiile de asigurare, reglementarile legale in vigoare, precum si prin normele interne;
- Verifica periodic dosarele solutionate prin plata despagubirilor, conform nivelului de competenta a personalului din subordine;
- Urmareste si verifica prin sondaj modul de stabilire a rezervelor de daune;
- Aproba sumele ce urmeaza a fi platite si care depasesc nivelul de competenta al inspectorilor din subordine;
- Propune spre aprobare directorului de departament sumele ce urmeaza a fi platite drept despagubire si care ii depasesc competentele de aprobare;
- Vizeaza/aproba dosarele de daune pentru care s-a stabilit solutia de respingere, in limita competentelor primite;
- Propune solutii in cazul reclamatiilor primite referitoare la dosarele de daune solutionate;
- Participa si acorda consultanta (dupa caz) personalului implicat in activitatea de constatare a daunelor non-auto complexe;
- Propune directorului de departament implementarea de noi proceduri/norme interne pentru buna desfasurare si eficientizare a activitatii compartimentului;
- Participa la elaborarea proiectelor de reglementari specifice activitatii de lichidare a daunelor, la solicitarea superiorilor ierarhici;
- Colaboreaza cu departamentul intern de specialitate/tertii in vederea prevenirii si depistarii fraudelor;
Intocmeste rapoarte si analize cu privire la dosarele solutionate in cadrul compartimentului.

Cerinte:
- Studii superioare (preferabil tehnice);                     

                                               
- Experienta de minim 3 ani in coordonarea echipelor de solutionare a dosarelor de dauna Non-Auto;
- Cunostinte operare calculator (Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express, WinDev);
- Limbi straine si grad de cunoastere: Limba engleza (nivel mediu);
- Abilitati: disciplina, corectitudine, seriozitate, spirit analitic si sintetic, abilitati de relationare, capacitate de comunicare atat scrisa cat si verbala, capacitate de lucru in conditii de stres.

Asteptam CV-urile dumneavoastra insotite de o scrisoare de intentie pana la data de 25.04.2014, pe adresa de e-mail: hr@allianztiriac.ro.

Trebuie sa fii logat pentru a aplica