INTERCAM BROKER D'ASSURANCE - Economist - Dep. Operatiuni (full time job)

Cerinte:
 • Studii superioare
 • Experienta in industria asigurarilor - constituie un avantaj
 • Experienta pe un post similar - minim 3 ani;
 • Excel nivel mediu;
 • Notiuni financiar contabile si de asigurari;
 • Putere de concentrare;
 • Responsabil;
 • Capacitate de adaptare la mediul de lucru;
Responsabilitati:
 • Gestionarea relatiei cu asiguratorii (intocmire borderouri si centralizatoare, plati);
 • Gestionarea relatiei cu agentii;
 • Inregistrarea in softul de contabilitate a operatiunilor prin banca (SAGA);
 • Preluarea, inregistrarea si distribuirea la compartimentele implicate, indosarierea si arhivarea documentelor;
 • Verifica concordanta dintre politele emise din sistemele asiguratorilor si cele din softul propriu;
 • Alte activitati administrativ-financiare;
 • Prelucreaza extrasul de cont si inregistreaza cronologic si sistematic operatiunile economice derulate de companie prin conturile curente de lei si valuta;
 • Se asigura ca alocarea cheltuielilor este efectuata in mod corect;
 • Verifica soldurile tuturor conturilor pe care opereaza, atat in cursul lunii, cat si la inchiderea fiecarei luni;
 • Participa la elaborarea, intocmirea de situatii centralizatoare, rapoarte specifice activitatii financiar contabile;
 • Indosariaza/arhiveaza documentele pe care le inregistreaza in cursul lunii, dupa inchiderea fiecarei luni.
Pentru aplicatie transmiteti CV  la adresa email: catalin.panaite@intercam.ro; intercam@intercam.ro