Fondul de Garantare a Asiguratilor - Director General Adjunct

Fondul de Garantare a Asiguratilor s-a constituit ca persoana juridica de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor. Fondul este o schema de garantare in domeniul asigurarilor si are drept scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator.

Director General Adjunct 2

Principalele atributii si responsabilitati ale postului:
 • organizarea, coordonarea, planificarea, verificarea si controlul activitatilor din cadrul directiilor aflate in subordine, respectiv Directia Juridica si Directia Economica, in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite de catre conducerea FGA, precum si aducerea la indeplinire a tuturor cerintelor legale privind activitatea FGA in vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarilor si tertelor persoane pagubite de consecintele insolventei unui asigurator;
 • organizeaza activitatea Fondului in urma implicarii acestuia in procedurile de faliment ale asiguratorilor, aflate pe rolul instantelor de judecata, in vederea exercitarii atributiilor legale si pentru protejarea drepturilor si intereselor creditorilor de asigurari;
 • asigura colaborarea cu alte scheme de garantare/parti interesate in dezvoltarea protectiei creditorilor de asigurari, pentru a facilita demersurile intreprinse de acestia pentru recuperarea sumelor cuvenite de la fond, urmarind implementarea procedurii de gestionare a acestora si asigurand sustinere pentru finalizarea acestor proiecte directiilor pe care le coordoneaza;
 • organizeaza si coordoneaza activitatea de avizare a dosarelor de dauna de catre directiile subordonate.
Cerinte pentru ocuparea postului:

Studii si experienta:
 • Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic/juridic/tehnic sau, pentru absolventii sistemului Bologna, diploma de licenta trebuie insotita de diploma de master;
 • Studii postuniversitare/ doctorat/(E)MBA sau absolvirea cu diploma a unor cursuri de specialitate in domeniul managementului (nu se iau in considerare cursurile "in-house").
 • experienta manageriala: minimum 5 ani pe posturi de conducere in domeniul financiar bancar/asigurari/pensii private/piata de capital sau in institutii de supraveghere a acestor domenii. Experienta pe pozitii de conducere executiva in domeniul asigurarilor reprezinta un avantaj.
 • experienta de specialitate: minimum 7 ani pe posturi cu studii superioare in domeniul financiar bancar/asigurari/ pensii private/piata de capital sau in institutii de supraveghere a acestor domenii.
 • cunostinte IT la un nivel necesar pentru performarea atributiilor sale (elaborarea documentelor utilizate pentru desfasurarea activitatii, utilizare e-mail, elaborarea si sustinerea de prezentari la conferinte si seminarii); Nivelul compentelelor dobandite va fi mentionat in documentele furnizate in dosarul de candidatura.
 • Limba engleza - nivel avansat. Competentele pot fi dovedite prin certificate de absolvire a unor cursuri de limba engleza sau dovedind utilizarea limbii engleze in cadrul Interviului Socio-Profesional.
Competente organizationale:
 • Orientare catre performanta;
 • Cooperare;
 • Conducerea echipei;
 • Dezvoltarea echipei;
 • Integritate organizationala.
Bibliografie Concurs
 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor (publicata in     Monitorul Oficial nr. 550 din data de 24 iulie 2015);
 • Norma ASF nr. 16/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor (publicata in Monitorul Oficial cu numarul 667 din data de 2 septembrie 2015);
 • Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata cu modificarile ulterioare (republicata in Monitorul Oficial nr. 453 din data de 23 iulie 2013);
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (publicata in Monitorul Oficial cu numarul 466 din data de 25 iunie 2014), modificata prin OUG nr. 88/2018 (publicata in Monitorul Oficial cu numarul 840 din data de 2 octombrie 2018);
 • Norma ASF nr. 17/2015 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de garantare a asiguratilor (publicata in Monitorul Oficial cu numarul 664 din data de 1 septembrie 2015);
 • Norma 15/2016 privind aprobarea Reglementarilor contabile aferente situatiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor (publicata in Monitorul Oficial cu numarul 170 bis din data de 7 martie 2016);
 • Norma ASF 38/2016 privind drepturile, obligatiile, competentele si desemnarea administratorului special (publicata in Monitorul Oficial cu numarul 971 din data de 5 decembrie 2016);
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicata cu modificarile ulterioare (republicata in Monitorul Oficial cu numarul 505 din data de 15 iulie 2011) - Capitolul XVI.Contractul de asigurare (de la art. 2199 la art. 2241).
Bibliografia poate fi consultata pe site-ul FGA.

Dosarele de candidatura complete,conform cerintelor care se regasesc pe site-ul FGA la sectiunea Cariere ( https://www.fgaromania.ro/category/cariere/)  se transmit electronic la adresa resurseumane@fgaromania.ro.

Termen limita de depunere a candidaturilor: 25.03.2019 ora 17.00