Autoritatea de Supraveghere Financiara - Responsabil Actuariat

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA scoate la concurs postul de

RESPONSABIL ACTUARIAT

in cadrul Sectorului Sistemului de Pensii Private, Directia Supraveghere si Control, Serviciul de Evaluare si Actuariat.

ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PRINCIPALE ALE POSTULUI:
 • Realizeaza calcularea deviatiei standard a ratelor de rentabilitate a fondurilor de pensii private (volatilitatii);
 • Realizeaza analiza riscului de volatilitate aferenta activelor apartinand fondului/fondurilor de pensii aflat/aflate in aria sa de responsabilitate;
 • Realizeaza calcularea valorii garantate a activului personal;
 • Realizeaza calcularea valorii probabile a platilor viitoare asteptate;
 • Realizeaza calcularea valorii viitoare a activului personal al participantului;
 • Realizeaza calcularea valorii viitoare a pensiei;
 • Realizeaza calcularea valorii ratei de inlocuire;
 • Realizeaza calcularea valorii ratei de finantare;
 • Realizeaza verificarea provizionului tehnic al administratorilor fondurilor de pensii administrate privat;
 • Realizeaza elaborarea Raportului Actuarial al A.S.F. - Sectorul Pensii Private;
 • Realizeaza analiza riscului de lichiditate aferent activelor apartinand fondului/fondurilor de pensii aflat/aflate in aria sa de responsabilitate;
 • Realizeaza derularea testelor de stres;
 • Realizeaza realizarea analizelor de senzitivitate aferente activitatii fondului/fondurilor de pensii aflat/aflate in aria sa de responsabilitate;
 • Elaboreaza si/sau conlucreaza la elaborarea de proiecte de legi sau norme propuse spre avizare sau aprobare Consiliului A.S.F., care reglementeaza sau care contin referiri la calcule, analize si evaluari actuariale;
 • Realizeaza calcularea valorii provizionului tehnic pentru administratorii fondurilor de pensii administrate privat;
 • Realizeaza calcularea valorii provizionului tehnic pentru administratorii fondurilor de pensii private;
 • Realizeaza calcularea necesarului Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;
 • Elaboreaza raportul de evaluare actuariala a fondurilor de pensii administrate privat;
 • Elaboreaza raportul de evaluare actuariala a fondurilor de pensii private;
 • Elaboreaza raportul de evaluare actuariala a necesarului fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.
CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Studii si experienta:
 • Studii superioare in domeniul economic/in matematici, absolvite cu diploma de licenta;
 • Studii de master/postuniversitare in domeniul actuarial sau in matematici;
 • Membru al Asociatiei Romane de Actuariat;
 • Experienta profesionala de minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare in actuariat;
 • Cunostinte la nivel avansat de MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Cunostinte la nivel avansat de limba engleza.
Competente organizationale:
 • Orientare catre rezultate;
 • Munca in echipa;
 • Creativitate si inovatie;
 • Etica si integritate;
 • Intelegere si tact organizational.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE:

Tematica:
 1. Reglementarea organizarii si functionarii Autoritatii de Supraveghere Financiara;
 2. Cadrul legal al activitatii de supraveghere si control in materia supravegherii si controlului pensiilor private.
Bibliografie:
Dosarele de candidatura complete (conform cerintelor regasite pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara la sectiunea Cariere), se transmit electronic la adresa cariere@asfromania.ro  printr-un singur mesaj care sa cuprinda toate documentele solicitate, scanate si salvate in format .pdf, iar subiectul mesajului trebuie sa contina denumirea postului mentionat in titlul anuntului.

Termen limita de depunere a candidaturilor: 07.06.2019.