Autoritatea de Supraveghere Financiara - Responsabil Actuariat

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - ASF scoate la concurs postul de

RESPONSABIL ACTUARIAT

in cadrul Sectorului Sistemului de Pensii Private, Directia Supraveghere si Control, Serviciul de Evaluare si Actuariat.

ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PRINCIPALE ALE POSTULUI:
 • Realizeaza calcularea deviatiei standard a ratelor de rentabilitate a fondurilor de pensii private (volatilitatii);
 • Realizeaza analiza riscului de volatilitate aferenta activelor apartinand fondului/fondurilor de pensii aflat/aflate in aria sa de responsabilitate;
 • Realizeaza calcularea valorii garantate a activului personal;
 • Realizeaza calcularea valorii probabile a platilor viitoare asteptate;
 • Realizeaza calcularea valorii viitoare a activului personal al participantului;
 • Realizeaza calcularea valorii viitoare a pensiei;
 • Realizeaza calcularea valorii ratei de inlocuire;
 • Realizeaza calcularea valorii ratei de finantare;
 • Realizeaza verificarea provizionului tehnic al administratorilor fondurilor de pensii administrate privat;
 • Realizeaza elaborarea Raportului Actuarial al A.S.F. - Sectorul Pensii Private;
 • Realizeaza analiza riscului de lichiditate aferent activelor apartinand fondului/fondurilor de pensii aflat/aflate in aria sa de responsabilitate;
 • Realizeaza derularea testelor de stres;
 • Realizeaza realizarea analizelor de senzitivitate aferente activitatii fondului/fondurilor de pensii aflat/aflate in aria sa de responsabilitate;
 • Elaboreaza si/sau conlucreaza la elaborarea de proiecte de legi sau norme propuse spre avizare sau aprobare Consiliului A.S.F., care reglementeaza sau care contin referiri la calcule, analize si evaluari actuariale;
 • Realizeaza calcularea valorii provizionului tehnic pentru administratorii fondurilor de pensii administrate privat;
 • Realizeaza calcularea valorii provizionului tehnic pentru administratorii fondurilor de pensii private;
 • Realizeaza calcularea necesarului Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;
 • Elaboreaza raportul de evaluare actuariala a fondurilor de pensii administrate privat;
 • Elaboreaza raportul de evaluare actuariala a fondurilor de pensii private;
 • Elaboreaza raportul de evaluare actuariala a necesarului fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;
CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Studii si experienta:
 • Studii superioare in domeniul economic/in matematici, absolvite cu diploma de licenta;
 • Studii de master/postuniversitare in domeniul actuarial sau in matematici;
 • Membru al Asociatiei Romane de Actuariat;
 • Experienta profesionala de minimum 3 ani pe posturi cu studii superioare in actuariat;
 • Cunostinte la nivel avansat de MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Cunostinte la nivel avansat de limba engleza.
Competente organizationale:
 • Orientare catre rezultate;
 • Munca in echipa;
 • Creativitate si inovatie;
 • Etica si integritate;
 • Intelegere si tact organizational.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE:

Tematica:
 1. Reglementarea organizarii si functionarii Autoritatii de Supraveghere Financiara;
 2. Cadrul legal al activitatii de supraveghere si control in materia supravegherii si controlului pensiilor private.
Bibliografie:

Dosarele de candidatura complete (conform cerintelor regasite pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara la sectiunea Cariere), se transmit electronic la adresa cariere@asfromania.ro  printr-un singur mesaj care sa cuprinda toate documentele solicitate, scanate si salvate in format .pdf, iar subiectul mesajului trebuie sa contina denumirea postului mentionat in titlul anuntului.

Termen limita de depunere a candidaturilor: 07.04.2019