AEGON Romania - SENIOR INTERNAL AUDITOR

Locatia jobului: Cluj

Descrierea rolului:
 • Coordoneaza si administreaza structura de audit, facilitand astfel indeplinirea rolului de asistare a Conducerii entitatii in mentinerea si imbunatatirea sistemului de control intern;
 • Asigura implementarea la nivelul structurii de audit intern a standardelor si normelor metodologice elaborate de Group, precum si a normelor si procedurilor de lucru specifice legislatiei locale;
 • Intocmeste planul anual de audit prin evaluarea riscurilor activitatilor cuprinse in universul de audit, il supune spre aprobarea Consiliul de Administratie si asigura notificarea acestuia catre Autoritate;
 • Desfasoara misiuni de audit: intocmeste documentele premergatoare inceperii angajamentelor de audit, testeaza functionalitatea controalelor implementate de companie pe procesele auditate (verifica documentele specifice ariei auditate) si discuta cu personalul implicat in activitatile auditate;
 • Intocmeste rapoartele de audit pentru misiunile desfasurate si rapoartele semestriale privind activitatea auditului intern in mod obiectiv, utilizand un limbaj clar si concis;
 • Prezinta rezultate rapoartelor de audit catre Consiliul de Administratie, Comitetul de Audit si asigura transmiterea acestora catre autoritate;
 • Urmareste modul de implementare a planurilor de masuri formulate in rapoartele de audit si a recomandarilor cuprinse in Scrisoarea de Reprezentare intocmita de auditorul extern;
 • Colaboreaza cu directia de audit a grupului Aegon, asigura comunicarea rezultatelor misiunilor de audit, executa raportarile solicitate si participa la videoconferintele lunare de audit intern si la alte proiecte comune;
 • Furnizeaza informatii necesare Comitetului de audit in redactarea Raportului Anual si al altor documente.
Candidatul ideal:
 • Auditor financiar inscris Registrul Public Electronic ASPAAS sau aflat in curs de finalizare a stagiului de pregatire in audit financiar;
 • Studii superioare in domeniul economic (finante, contabilitate);
 • Cunoasterea legislatiei si a normelor specifice activitatii de audit intern;
 • Experienta in industria de pensii private sau asigurari;
 • Cunostinte in auditul sistemelor informatice reprezinta un avantaj;
 • Experienta de minim 3 ani in audit intern sau extern (Big 4);
 • Cunostinte avansate de limba engleza (scris si vorbit);
 • Abilitati de planificare si organizare, capacitatea de a gestiona multiple proiecte simultan;
 • Abilitatea de a lucra cu minim de indrumare;
 • Foarte bune abilitati de comunicare verbala si in scris, expunand clar si concis constatarile, recomandarile si concluziile rezultate in urma misiunilor de audit intern;
 • Gandire analitica si atentie la detalii;
 • Orientare spre obiective si rezultate;
 • Preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, adaptabilitate si initiativa;
 • Abilitati de utilizare PC, cunostinte Excel, Word si PowerPoint la nivel avansat.
Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa: recrutare@aegon.ro.